Fons documental de Martorell a l'Arxiu de la Corona d'Aragó Martorell

Baix Llobregat
C. Almogàvers, 77, 08018 Barcelona

Coordenades:

41.47436
1.93079
410725
4591969
08114-81
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
Contemporani
XIII-XX
Bo
Legal
Llei 9/1993 del patrimoni cultural català
Restringit
Científic
Pública
Ministeri de Cultura. C. Alcalá, 34. 28014 Madrid
Dídac Pàmies Gual

L'Arxiu de la Corona d'Aragó disposa d'un fons de 285 documents que fan referència al municipi de Martorell, dividits en 19 seccions que enumerem seguidament: Archivo Real (Real Cancilleria) (15 documents entre els anys 1218-1590); Archivo del Real Patrimonio de Cataluña (22 documents entre els anys 1442-1816); Real Audiencia de Cataluña (60 documents entre els anys 1578-1847); Generalitat de Catalunya (97 documents entre els anys 1288-1707, ); Mapas y Planos (4 documents entre els anys 1690-1710); Mas de l'"Ubac" (2 documents de l'any 1562 i 1579); Marquès de Monistrol (5 documents entre els anys 1430-1620); Pergaminos del monasterior de Sant Benet de Bages (2 documents dels anys 1397 i 1590); Delegación Provincial de Hacienda de Barcelona (18 documents entre els anys 1888-1854); Fondos notariales (15 documents entre els anys 1483-1789); Volúmenes (6 documents entre l'any 1572 i el segle XVIII); Junta Superior de Catalunya (4 documents entre els anys 1808-1812); Legajos (1 document referent a la fundació dels convents de Caputxins a Granollers, Igualada i Martorell); Subdelegación de Bienes Mostrencos de Barcelona (1 document entre els anys 1806-1815); Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Barcelona (1 document de l'any 1800); Falguera de Mataró (3 documents entre els anys 1370-1604); Comandancia de Ingenieros de Barcelona (3 documents entre els anys 1854-1892); Tribunal de Comercio de Cataluña (19 documents entre els anys 1640-1820) i Consejo Supremo de Aragón (7 documents entre els anys 1626-1680). La major part de documentació correspon a requeriments de pagaments, liquidació de deutes, actes de processos judicials, llibres de procuració i correspondència general.

L'Arxiu de la Corona d'Aragó va ser creat l'any 1318 per Jaume II d'Aragó, com a Arxiu Reial amb la seu al Palau Reial Major de Barcelona, amb l'objectiu de conservar tota la documentació generada als territoris on s'exercia la soberania. Al segle XIX l'arxiu es traslladà al Palau del Lloctinent, i l'any 1994 s'inaugurà la seu actual al carrer dels Almogàvers. La titularitat de l'arxiu correspon a l'Estat Espanyol, però la gestió recau sobre els diferents governs autonòmics que formaven part de la Corona d'Aragó (Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Aragó) a través del Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó des de l'any 2007.