Fons documental de l'Arxiu Municipal de Sant Julià de Cerdanyola Sant Julià de Cerdanyola

Berguedà
Local Municipal, s/n. 08694 Sant Julià de Cerdanyola
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola

Coordenades:

42.22243
1.89261
408608
4675066
08903-185
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
DOGC. 3437. Llei 10/2001 de 13 de juliol
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
María del Agua Cortés Elía. OPC

El fons de l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola està format pel conjunt de documents reunits per l'Ajuntament en el desenvolupament de les seves funcions des de 1844, data del document més antic. El fons està format per 1.133 unitats de descripció (46,65 m.) en paper. Conté documents d'Administració general, Hisenda, Proveïments, Serveis socials, Sanitat, Obres i urbanisme, Seguretat pública, Serveis militars, Població, Eleccions, Ensenyament, Cultura, Serveis agropecuaris i medi ambient; també conté el fons del jutjat de Pau i col·leccions de cartografia, arxiu d'imatges i de cartells.

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual l'any 1993. Cal tenir en compte que entre els anys 1936 i 1993, pel fet de formar part de Guardiola de Berguedà, la documentació fou conservada a l'arxiu municipal d'aquest altre municipi. L'ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola va iniciar el seu funcionament en les primeres dècades del segle XIX. L'any 1936, fou fusionat amb el de Brocà donant lloc al municipi de Guardiola de Berguedà, fins que es va segregar l'any 1993 tornant a formar Ajuntament propi. No es van documentar les actuacions arxivístiques fins a la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre el mes de novembre de 1997 i el mes de febrer de 1998. L'adhesió de l'ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona es va produir el mes de gener de 2006. El Reglament el Servei d'Arxiu Municipal va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 4 d'abril de 2011.

RUMBO i SOLER, A. (2017). Fons de l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola. Comunitat de la Xarxa d'arxius municipals. Diputació de Barcelona. Oficina de Patrimoni Cultural. Www.xam.diba.cat