Fons documental de l'ACA Santa Margarida de Montbui

Anoia
Arxiu Corona d'Aragó (C(Almogàvers, 77 08010 Barcelona)
Arxiu Corona d'Aragó (C(Almogàvers, 77 08010 Barcelona)

Coordenades:

41.5747
1.60877
384016
4603492
08250-80
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
Contemporani
XV-XX
Bo
Física
Fàcil
Científic
Pública
Ministerio de cultura. Gobierno de España.
Raquel Valdenebro Manrique

A l'arxiu de la Corona d'Aragó es conserven dos fons documentals directament relacionats amb el municipi de Santa Margarida de Montbui. Es tracta d'un fons notarial i d'un fons d'hisenda pública que inclou amillaraments. A continuació es detalla la documentació que inclouen: Fons notarial: La major part de la documentació correspon als notaris d'Igualada, especialment dels segles XVI i XVII. Fons Hisenda pública: el fons reuneix documentació produïda per les oficines provincials de l'hisenda pública (Administracions, Comptadories, Tresoreries..) anteriors a la creació de les Delegacions provincials (1881). La documentació és de tipus fiscal, contable i cadastral, i es refereix a la gestió de tributs i a la gestió de propietats de l'Estat.

La documentació històrica de les notaries d'Igualada i el seu districte va ser recollida parcialment durant la guerra civil de 1936-1939 i dipositada al monestir de Pedralbes de Barcelona. El 1940 va ser entregada a l'ACA. Respecte als amillaraments, el 1962 s'inicia la transferència de documentació més antiga de l'Arxiu Provincial d'Hisenda a l'ACA, tant de la seva seu de Barcelona com la de Cervera.

htttp://www.mcu.es/archivos/CE/PARES.html