Fons de material arqueològic procedent de Font-rubí dipositat al Vinseum de Vilafranca del Penedès Font-rubí

Alt Penedès
Plaça Jaume I, 5 - Vilafranca del Penedès
312

Coordenades:

41.41405
1.65177
387323
4585599
08085-485
Patrimoni moble
Col·lecció
Prehistòric
Ibèric
Romà
Antic
Neolític
Medieval
Bo
Física
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Plaça Carrer Cort, 14, Vilafranca del Penedès
Miquel Gea i Bullich

El Vinseum, el Museu de les Cultures del Vi a Catalunya, disposa d'un important fons de material arqueològic recuperat a diversos jaciments del municipi de Font-rubí. A continuació enumerem la procedència del material arqueològic dipositat en el fons d'aquest museu:

- Alzinar Gran de la Massana
- Cal Roig
- Cal Suyas
- Can Colomer de Grabuac
- Can Grau
- Carretera de Guardiola, Km 13
- Carretera de Guardiola, Km 8
- Cova de la Guineu
- Cova de la Plana Pineda
- Cova del Vapor / Els Castellots
- Cova Gran
- Font de Llinars
- La Creu Vermella
- La Mata
- Les Graus / Font de les Graus
- Mas de la Cova
- Mas de la Mosca
- Mas Moió
- Mas Pinyol / Carretera de Guardiola, Km 9
- Masia la Baltrana / La Baltana
- Pujol Gran
- Riera de Guardiola
- Sabanell
- Taller de Guardiola
- Taller de l'Avellà / Abellar
- Terrasses de la Massana
- Torrent de Cal Romeu
- Turó al camí de la Font de Llinars
- Turó de la Font del Roure

Els materials d'aquests jaciments abasten una cronologia que va des del paleolític inferior fins a època medieval, amb un pes molt important dels materials d'època ibèrica i romana.

L'origen de l'actual Museu de les Cultures del Vi a Catalunya l'hem de cercar a l'any 1926 quan, a partir d'una exposició d'art del Penedès i de l'arribada d'un nou professor al col·legi Sant Raimon de Penyafort, el pare Martí Grivé, es va plantar la llavor necessària per a la creació d'un museu que, l'any 1934, fou dotat d'un local propi. La Guerra Civil paralitzà el projecte i, després d'aquest conflicte, el museu va reemprendre la seva tasca ara però, com el primer museu del vi de l'estat. El fons del museu es veié fortament ampliat durant la dècada dels anys seixanta, gràcies a diverses donacions que s'efectuaren en aquell període. L'últim gran impuls del museu tingué lloc a partir de l'any 2000, amb la creació de l'entitat Museu de Vilafranca - Museu del Vi, Fundació Privada.