Fons de l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Monistrol de Calders
Monistrol de Calders

  Moianès
  a l'edifici de l'Ajuntament, bàsicament a la darrera planta però també en altres despatxos.
  449

  Coordenades:

  41.76062
  2.014
  418036
  4623668
  Número de fitxa
  08128 - 142
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal i física
  Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
  Accés
  Restringit
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Monistrol de Calders. Carrer de la Vinya, 9, 08275 Monistrol de Calders
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  L'arxiu municipal de Monistrol de Calders està conservat en les dependències de l'ajuntament, bàsicament en un estança destinada a aquest ús a la darrera planta de l'edifici consistorial. Consta d'un total de 605 unitats de descripció que ocupen uns 69,60 metres lineals; el suport majoritari és el paper, tot i que també hi ha documentació en suport magnètic i òptic. La documentació està organitzada segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Les seccions són: Administració General, Hisenda, Proveïments, Serveis socials, Sanitat, Obres i urbanisme, Seguretat pública, Serveis militars, Població, Eleccions, Ensenyament, Cultura, Serveis agropecuaris i medi ambient i Col·leccions factícies. El fons de l'arxiu municipal conté documentació des de la primera meitat del segle XIX (1814) fins l'actualitat, tot i que la gran majoria de la documentació és del segle XX ja que el municipi es creà l'any 1934. De la documentació anterior al 1934 hi ha sèries de correspondència i alguns documents referents a talles i estims, impostors municipals, cossos de seguretat, allistaments i lleves, padrons, entre d'altres.
  Entre la documentació existent es pot destacar la sèrie inclosa en les seccions de Títols del Municipi, Terme Municipal i símbols locals, en els que trobem la documentació referida al procés de "Segregació d'aquesta població del terme municipal de Calders, a objecte de constituir-se en municipi independent", "Actes de reconeixement del terme i fites", junt amb d'altres. També és d'interès la sèrie d'Actes del Ple iniciades l'any 1934, coincidint amb la creació del municipi.
  Un altre conjunt de documentació de molt interès és la col·lecció de pergamins, en total 8 documents que daten entre el 1253 al 1400.

  Segons la informació que consta a la web de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, a més, del Fons de l'Administració Local, la documentació pròpia de l'Ajuntament de Monistrol de Calders, com a Fons públics no municipals l'Arxiu també custodia i inclou 2 metres lineals corresponents a Jujtat de Pau de Monistrol de Calders (1934-2005), i en els Fons privats inclou el Fons de la Germandat de Sant Feliu de Monistrol de Calders (1906-1986), amb 0,58 metres lineals de documentació, i el Fons de la Cooperativa Monistrolense (1928-1974) amb 0,23 metres lineals.
  El municipi de Monistrol de Calders es va formar l'any 1934 arran de la segregació del municipi de Calders.

  No consta documentada cap actuació arxivística específica ni l'existència d'instruments de descripció sistemàtics fins la primera actuació realitzada per part de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona l'any 2000, quan es va organitzar, classificar i inventariar el fons. Des de l'any 2004 l'Ajuntament de Monistrol de Calders està adherit al Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.