Fons de l'Arxiu Històric Comarcal de Manresa Callús

Bages
Via Sant Ignasi 40. Manresa
L'Arxiu és troba a la ciutat de Manresa

Coordenades:

41.78124
1.78382
398934
4626203
08038-19
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
Contemporani
XII a XX
Bo
Legal
Llei d'Arxius i Documents 10/2001, de 13 de juliol
Obert
Científic
Pública
Generalitat de Catalunya
Joan Casas Blasi

Aquest arxiu forma part de la xarxa dels Arxius Documentals de Catalunya. El seu fons és molt ampli ja que és d'abast comarcal: El seu fons es composa de:
Fons de la Generalitat de Catalunya | Fons de l'Administració Local | Fons de l'Administració Reial i Senyorial | Fons Notarials | Fons Judicials | Fons registrals | Fons d'Institucions | Fons religiosos | Fons d'Associacions i Fundacions | Fons d'Empreses | Fons patrimonials | Fons personals | Col·leccions | Hemeroteca Auxiliar | Biblioteca Auxiliar.
Del que cal destacar per a informació del municipi de Callús és la part de fons Notarial que consta de més de 5000 volums amb sèries de registres complertes des del segle XIII fins a l'actualitat. De tots aquests llibres, també cal fer ressaltar la documentació de la família Sallent que foren uns dels diversos senyors de Callús.

TORRAS, M. GALERA, A. Estudi Historicodocumental del Castell de Callús. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. Barcelona. 2000. Inèdit.