Fonda de Can Mingo Aiguafreda

Vallès Oriental
C. Major, 15

Coordenades:

41.78139
2.24721
437443
4625778
08014-231
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
IPEC 902070/IPEM
Fàcil
Altres
Privada
7845302DG3274N0001HS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La fonda de Can Mingo era un edifici del segle XIX que va ser reconstruït fa uns anys seguint la tipologia constructiva de l'anterior. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. La planta baixa s'obre amb dos portals i els pisos superiors es composen segons tres eixos d'obertures, totes d'arc pla amb emmarcament de pedra. A la resta de façanes les obertures són d'arc pla arrebossat. El tractament exterior dels murs és arrebossat. El ràfec està acabat amb cabirons.

La fonda va pertànyer a Domingo Vila, motiu pel qual era coneguda com a Fonda Vila o Can Mingo. Va ser una de les fondes de més anomenada de la població.

Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. CPCPTC. Generalitat de Catalunya.
Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (1995-1999). MEMGA - CPCPTC.