Fita de terme 8 entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem est del terme municipal
Camí del Bosc de l'Oller.
284

Coordenades:

41.69897
1.79691
399894
4617053
08098-368
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Dolent
Trencada
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i Manresa
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Manresa identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 8. Està situada al bosc de cal Genovès, uns tres metres a l'est del carrer d'Albert. Consisteix en un bloc de pedra en forma de prisma recte de base rectangular que s'ha trencat a la part superior. En la part visible mesura 40 cms. d'alçada per 30 d'amplada i 14 de fondària. En una cara té gravat l'escut de Manresa i el número 150; en l'altra cara tenia gravada la inscripció "G" però actualment no es conserva.

Per les característiques dels gravats i les inscripcions es tracta d'una fita moderna, del segle XX, probablement posada en substitució d'una fita del segle XVIII similar a la resta que es conserven en aquesta zona. L'any 1917 es van fer treballs topogràfics per reconèixer la línies del termenal i les fites entre els dos municipis. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita en la delimitació aprovada segons la resolució GRI/2430/2015.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Manresa i Sant Salvador de Guardiola.