Fita de terme 7 entre Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem est del terme municipal
Camí de l'Enric de la Serra.
385

Coordenades:

41.68293
1.80331
400402
4615265
08098-388
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Restringit
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 7. Està situada pocs metres al sud-oest del mas Enric de la Serra, dins del tancat d'aquesta finca. Consisteix en un bloc de pedra en forma de prisma recte de base rectangular. En la part visible mesura 55 cms. d'alçada per 22 d'amplada i 24 de fondària. En una cara té gravada la inscripció C.

Per les característiques tipològiques i dels gravats, que són molt simples, es fa difícil donar una datació a aquesta fita, que en termes genèrics es podria considerar dels segles XVIII. Un referent a tenir en compte són les fites veïnes del termenal amb Manresa, que majoritàriament es poden considerar del segle XVIII. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí.