Fita de terme 12 entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem est del terme municipal
Carretera C-37 z.
278

Coordenades:

41.70318
1.79516
399755
4617523
08098-371
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Regular
Lleugerament erosionada i afectada per fongs
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Manresa
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Manresa identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 12. Està situada a uns vuit metres de la Casa de la Creu, molt a prop de la creu de terme de Salelles. Consisteix en un bloc de pedra en forma de prisma recte de base rectangular, amb els cantons arrodonits. En la part visible mesura 100 cms. d'alçada per 30 d'amplada i 15 de fondària. En una cara té gravat l'escut de Manresa i el número 14[?] (incomplet); en l'altra té la inscripció "SALELLAS". A uns dos metres hi ha una altra fita sense cap inscripció.

Per les característiques dels gravats i les inscripcions, podria ser una fita del segle XVIII. En tot cas, ha de correspondre al període en què Salelles era encara un municipi independent; per tant, anterior a 1833, quan es va portar a terme la reorganització municipal que comportà la integració de Salelles dins de Sant Salvador de Guardiola. L'any 1917 es van fer treballs topogràfics per reconèixer la línies del termenal i les fites entre els dos municipis. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita en la delimitació aprovada segons la resolució GRI/2430/2015.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Manresa i Sant Salvador de Guardiola.