Fita de terme 10 entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem est del terme municipal
Carrer de la Vinya
281

Coordenades:

41.70077
1.7964
399854
4617254
08098-369
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i Manresa
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Manresa identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 10. Està situada al bosc de cal Genovès, uns cinquanta-cinc metres a l'est del carrer de la Vinya. Consisteix en un bloc de pedra prismàtica. En la part visible mesura 48 cms. d'alçada per 29 d'amplada i 15 de fondària. En una cara té gravat l'escut de Manresa i el número 147; en l'altra té la inscripció "G". La tipologia és més moderna que la resta de fites de la zona.

Aquesta fita, a diferència de la resta d'aquesta zona, deu ser del segle XIX o potser del XX, ja que té gravada la inscripció "G", al·lusiva a Sant Salvador de Guardiola, en lloc de "Salellas", tal com apareix en la majoria de fites d'aquesta zona. Ha de ser, per tant, posterior a 1833, quan es va portar a terme la reorganització municipal que comportà la integració de Salelles dins de Sant Salvador de Guardiola. L'any 1917 es van fer treballs topogràfics per reconèixer la línies del termenal i les fites entre els dos municipis. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita en la delimitació aprovada segons la resolució GRI/2430/2015.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Manresa i Sant Salvador de Guardiola.