Finestra gòtica de cal Bià Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer Coscoll, núm. 2
  115

  Coordenades:

  41.54499
  1.89348
  407710
  4599850
  08147-51
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Medieval
  Gòtic
  Modern
  Contemporani
  XIV-XIX
  Regular
  Interior en mal estat.
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Sí: IPA 18688
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  7700307DF0070S0001LY
  Jordi Piñero Subirana

  Finestral gòtic de l'antiga casa pairal de cal Bià. La casa consta de planta baixa més dos pisos, amb terrassa a la part superior. La façana principal, que dóna a la plaça de les Fonts, té una composició simètrica però irregular, distribuïda en tres eixos verticals. En destaca un finestral gòtic geminat, amb doble arc de mig punt lobulat i una fina columenta al centre, amb basament i capitell. Els brancals acaben amb una imposta amb una motllura senzilla, mentre que a les llindes s'hi observen sengles gravats amb creus encerclades en un quadrat i un rombe respectivament. Cal dir que la columna és una còpia de l'originària, que es va perdre. Al costat esquerra s'hi pot veure una rèplica moderna idèntica al finestral original. Altres elements que aporten rellevància a la façana són els dos portals: un de central fet amb dovelles i un de lateral fet amb maó i brancals de pedra. Als pisos superios hi ha tres balcons. La façana és arrebossada i compta amb un sòcol fet amb aplacat de pedra.

  Plafó de rajola a la façana: "Cal Bià. 1386-1986"
  La casa conserva enteixinats fets en una remodelació de l'any 1601

  Casal d'origen gòtic (probablement als segles XIV-XV). Segons sembla, en documents de la casa ja s'esmenta l'any 1386, tal com indica el plafó de la façana. La casa ha estat força modificada en els segles posteriors.

  FUSTÉ, Ramon; GALLOFRE, Isidre (1980). Inventari de protecció del patrimoni cultural europeu. Arxiu històric COAC.
  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-35