Escut de can Messeguer
La Roca del Vallès

  Vallès Oriental
  Barri de Bell-lloc, 08430
  148 m

  Coordenades:

  41.61123
  2.34802
  445677
  4606818
  Número de fitxa
  08181-271
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Popular
  Estat de conservació
  Regular
  La part inferior del motiu central està un xic degradada.
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Commemoratiu
  BCIN 4112-MH (Decret 14-03-1963, BOE 30-03-1963)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 39676
  Accés
  Restringit
  Ornamental
  Titularitat
  Privada
  08180A00409513
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Escut de granit situat a la dovella clau del portal d'accés principal de la masia de can Messeguer. L'escut és rectangular, amb la part inferior apuntada, i està envoltat de motllures decoratives als laterals i per sota. Alhora presenta una corona a la part superior. El motiu central, de difícil identificació, està dividit en dues parts superposades separades per una línia horitzontal. A la part superior hi ha un animal no identificat de perfil, mentre que a la part inferior no s'arriba a identificar degut al seu estat de conservació.

  Actualment s'està tramitant la protecció BCIN pel bé. De moment falta el número de registre de BIC. Mentrestant, la referència és la següent: Núm. registre 4112-MH pel Decret de 14 de març de 1963, de protecció d'escuts i creus de terme, publicat al BOE el 30 de març de 1963.

  Tenint en compte que en el fogatge de l'any 1497 apareix mencionat Narcís Masaguer, que va ser batlle del poble de Bell-lloc, s'ha intentat trobar una correspondència entre aquest i l'escut, sense èxit.

  AGRO'90 S. L (n. d): Pla Especial del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o rehabilitació en t.m. de la Roca del Vallès, Ajuntament de la Roca del Vallès, La Roca del Vallès. IPA. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, La Roca del Vallès, (2010). MASSAGUÉ I TORNÉ, J. M. [coord.] (2011): Pla especial i catàleg del patrimoni de La Roca del Vallès. Ajuntament de la Roca del Vallès, La Roca del Vallès.