Enteixinats de cal Serra Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer de la Senyora, núm. 10
  115

  Coordenades:

  41.54478
  1.89468
  407810
  4599825
  08147-230
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  XVI
  1577
  Dolent
  Malmesos en conjunt i molt fragmentats.
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Restringit
  Estructural
  Privada
  7900705DF0070S0001QY
  Jordi Piñero Subirana

  Situats en una cambra al primer pis d'aquesta casa es conserven enteixinats del tipus IV (quadrats, de 38 x 38 cm) (classificació al Pla Especial de Protecció d'Olesa de Montserrat), disposats entre bigues de fusta de talla de 9 cm. A la casa existeixen els següents models decoratius: 33,34,35,36,37 i 38. És a dir: escut de Montserrat, motiu floral A, escut de Carles V, motiu floral B, escut de Castella - Aragó i motiu floral C.

  El Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (CMRO) té en curs un exhaustiu estudi sobre un conjunt d'enteixinats de guix que s'han localitzat en algunes cases de la vila.
  La majoria es poden datar a començaments del segle XVII, encara que alguns pertanyen al segle XVI. Segons l'estudi, s'han establert sis tipologies diferents basant-se en les mides i tipus de format de cadascun dels elements, i per a cada tipologia s'han identificat els diferents motius decoratius: una cinquantena en total. Els motius decoratius són variats, alguns de més populars, i altres que incorporen una clara influència renaixentista o barroca. Segons sembla, aquesta solució constructiva va imposar-se durant un període relativament breu, seguint uns patrons força estandaritzats, però presentava alguns inconvenients i posteriorment fou substituïda per altres sistemes més pràctics.

  Anònim (1985). "Les Tortugues o relleus dels entrebigats a Olesa durant els segles XVI i XVII. Apartat I. La masia de can Llimona", a Butlletí del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, núm. 39 (octubre).
  ARGELICH, Jordi; LLOSA, Francesc; MORERA, Jaume. Enteixinats de guix i emmotllats de sostre dels segles XVI-XVII a Olesa de Montserrat. Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (treball en curs)
  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Conjunt especial dels enteixinats: fitxa E-27