Enteixinats de cal Blasco Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer de la Mercè, núm. 14
  115

  Coordenades:

  41.54502
  1.89483
  407823
  4599852
  08147-225
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  XVI
  Regular
  Alguns enteixinats estan en part malmesos.
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Restringit
  Estructural
  Privada
  7900805DF0070S0001TY
  Jordi Piñero Subirana

  En aquesta casa es conserven en dues cambres a la planta baixa alguns enteixinats del tipus I (rectangulars, de 46,5 x 33cm) (classificació al Pla Especial de Protecció d'Olesa de Montserrat), disposats entre bigues de fusta de
  talla de 8,5 cm. Ocupen una superfície de 33,2m2. A la casa existeixen els següents
  models decoratius: 1, 2,3,4 i 5. És a dir: aus amb l'arbre de la vida, espina de peix, inscripció "Paula Sasaya", espina de peix amb signes i inscripció "JHS, Maria Virgo".

  El Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (CMRO) té en curs un exhaustiu estudi sobre un conjunt d'enteixinats de guix que s'han localitzat en algunes cases de la vila.
  La majoria es poden datar a començaments del segle XVII, encara que alguns pertanyen al segle XVI. Segons l'estudi, s'han establert sis tipologies diferents basant-se en les mides i tipus de format de cadascun dels elements, i per a cada tipologia s'han identificat els diferents motius decoratius: una cinquantena en total. Els motius decoratius són variats, alguns de més populars, i altres que incorporen una clara influència renaixentista o barroca. Segons sembla, aquesta solució constructiva va imposar-se durant un període relativament breu, seguint uns patrons força estandaritzats, però presentava alguns inconvenients i posteriorment fou substituïda per altres sistemes més pràctics. Els enteixinats d'aquesta casa corresponen a una reforma del segle XVI.

  Anònim (1985). "Les Tortugues o relleus dels entrebigats a Olesa durant els segles XVI i XVII. Apartat I. La masia de can Llimona", a Butlletí del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, núm. 39 (octubre).
  ARGELICH, Jordi; LLOSA, Francesc; MORERA, Jaume. Enteixinats de guix i emmotllats de sostre dels segles XVI-XVII a Olesa de Montserrat. Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (treball en curs)
  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Conjunt especial dels enteixinats: fitxa E-19