Els pisos del Pau Xic Font-rubí

Alt Penedès
Avinguda Catalunya, 24 - Guardiola de Font-rubí
310

Coordenades:

41.41458
1.65069
387234
4585659
08085-38
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Sí (IPA 12079)
Fàcil
Residencial
Privada
7358515CF8875N
Miquel Gea i Bullich

Edifidi d'habitatges de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a ponent (O/SO). L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. Hi destaca la façana, amb disposició de les obertures totalment simètrica en base a tres eixos verticals. A la planta baixa hi trobem l'accés a l'escala de veïns, de llinda recta, flanquejat per dos grans finestrals d'arc de mig punt. La planta primera s'hi obre un balcó centrat i flanquejat per dues finestres, les tres obertures amb llinda recta. Sobre la cornisa, decorada amb rajola policroma de motius florals, se situa un coronament horitzontal la part central del qual està presidit per una forma semicircular més elevada que conté un plafó ceràmic de sis rajoles d'alçada per quatre rajoles d'amplada amb la representació de la Mare de Déu de Montserrat ambla muntanya al fons.
El passadís que duu a l'escala de veïns està pavimentat amb rajola hidràulica.
La data de construcció de l'edifici, tot i que no està especificada, s'ha de situar en algun moment del primer quart del segle XX.