Els cirerers Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Al nord-est del terme municipal
Al costat de l'Avinguda de La Pelegrina, entre la bòbila Magem i la bòbila Jané.

Coordenades:

41.35143
1.71148
392210
4578571
08305-170
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Romà
Edats dels Metalls
Prehistòric
II aC-IIdC
Regular
troballes a partir de l'extracció d'argiles.
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 16 i 7502
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 13308CF9728N
Jordi Montlló Bolart

L'any 1946 es localitzen i s'excaven 4 sepultures de caixes quadrangulars amb tègules les quals conservaven restes humanes. Entre aquesta data i finals dels anys 50 van sortir diverses estructures i materials segons les referències de l'aleshores propietari Sr. Magí Sogas i Marques. També es van trobar 6 sitges, un pou, restes de murs i força material arqueològic (tègula, dòlia, àmfora, pondus, sigil·lates, molins, monedes...). L'any 1970, s'excava un nou sepulcre del mateix tipus que les anteriors.
L'any 2003, es va trobar una sitja i un pou del bronze final que la talla d'uns 5 metres de diàmetre que baixa esglaonadament.

El jaciment queda directament afectat pel projecte subtram X del tram Lleida - Martorell de la línea d'alta velocitat Madrid - Barcelona.

Excavació el gener de l'any 1946 a càrrec de M. Peitabí.
L'any 2000, es va fer una prospecció a càrrec d'Arquepec.SL.
L'any 2003 es fa una altra excavació.

Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
ESTRADA, J. (1969). Vias y poblamientos romanos, en el territorio del Àrea Metropolitana de Barcelona. Barcelona: Comisión de Urbanismo B69, pàg. 68.
GIRÓ ROMEU, Pere (1948). "Nuevos hallazgos en el Panades", dins Ampurias, vols.IX-X (1947-48), pàg. 266.
GIRÓ ROMEU, Pere (1950). Identificacion de algunas vias romanas en el Penedes. Dins Actas y Comunicaciones de la 1ª Asamblea Intercomarcal de Investigaciones del Penedés y Conca d'Odena. Martorell, pp.110-127. (reeditat al recull de l'obra dispersa de Pere Giró. Vilafranca 1984,p.78).