El Pinar Canyelles

Garraf
El topònim del Pinar ja defineix un lloc per si mateix
Accés pel camí de terra que ve del nucli de Canyelles, passant per l'hostal Nou.
08043-89
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 43189CF9740N
Jordi Farré

Masia de tipus basilical amb tres crugies amb annexes. La coberta és a dues aigües. La façana està orientada al sud amb la mamposteria vista sense revestiment i restaurada. La composició d'aquesta façana principal és simètrica, amb la porta principal amb arc de mig punt fet de maó manual a la qual s'hi accedeix per unes escales exteriors. A cada costat de la porta principal hi ha una gran finestra quadrangular amb perfils de maó manual i tancament amb reixes de forja treballada. Al primer pis es repeteix la simetria amb un balcó central de pedra i barana de forja amb els ampits i dintells de maó manual i a cada costat una finestra petita amb el mateix acabat. A la part inferior dreta del balcó hi ha un petit rellotge de sol. A la part superior que correspon a les golfes (a la part central) hi ha tres petites finestres amb arc de mig punt sota la carenera de la coberta. La masia presenta diversos annexes més moderns i celler. Entre ells destaca un observatori astronòmic amb cúpula mòbil. El recinte està envoltat d'un baluard que a la part davantera està tancat per una barana de peces ceràmiques amb arbres (pins i moreres). A la part posterior la paret de tanca és de mamposteria de diversos metres d'alçada. En aquest sector hi ha pistes esportives.