El Deumal Fogars de Montclús

Vallès Oriental
El Deumal
Per la pista pròxima a l'Hotel Montserrat (Montseny).
631

Coordenades:

41.7599
2.40379
450438
4623291
08081-153
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08080A001000660000HP
Virgínia Cepero González

Masia formada per diversos cossos annexos, com a resultat de les diferents reformes i ampliacions de les que ha estat objecte al llarg del temps.
El cos principal és de planta rectangular, format per planta baixa pis i golfes. La coberta és de teula àrab a dues vessants.
Les façanes són de pedra lligada amb morter de calç, arrebossades i pintades de color groc. Les finestres són senzilles i de disposició bastant regular.
Els orígens de la masia es remunten al segle XIII, tot i que l'aspecte actual correspon a les reformes posteriors.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081113.

OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.