El Corral Santa Maria d'Oló

Moianès
Sector nord-oest del terme municipal
Carretera de servei paral·lela a l'Eix Transversal (BP-4313), al km. 22,1 camí NE i W uns 700 m
454

Coordenades:

41.88124
2.02125
418791
4637054
08258-167
Patrimoni immoble
Edifici
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08258A001000160000AJ
Jordi Piñero Subirana

Casa rural que en els últims anys ha estat substancialment remodelada i reconstruïda, i que avui s'ofereix com a turisme rural. Es troba en el pla del Corral, vora un torrent que desemboca en la riera Gavarresa. La casa originària era força petita, de planta quadrada, i s'ha ampliat amb un cos allargassat cap al sud. Els murs s'han reconstruït a pedra vista i s'hi han obert finestrals moderns, emmarcats amb maó i fusta. Les entrades, a est i oest, queden aixoplugades sota sengles porxos, i l'entorn s'ha adequat amb piscina i altres construccions auxiliars.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Santa Maria d'Oló amb el num. 31 (Pla Especial Urbanístic 2011)
Altres denominacions: El Carme

Aquest mas no apareix en els fogatges del segle XVI. És probable que es tracti d'una construcció del final del segle XVIII o del XIX, però no en coneixem notícies concretes. Segons dades del cadastre (no sempre fiable) ja existia l'any 1800. En un llistat de cases rurals de 1930 el Corral consta com a habitada. L'any 1985 s'hi van portar a terme àmplies reformes. Actualment la casa funciona com a turisme rural i es coneix amb el nom de El Carme.

PLADEVALL, Antoni; FERRER, Llorenç i altres (1991). "Oló als temps medievals", "Època moderna i contemporània", Oló, un poble, una història. Associació Castell d'Oló, Santa Maria d'Oló, p. 109, 110.
SOLÀ BACH, Sebastià (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Municipi de Santa Maria d'Oló, fitxa núm. 31.