Creu de terme dels Rasos de Peguera Montmajor

Berguedà
Canals de Catllarí
A la placeta dels Rasos.

Coordenades:

42.1423
1.76396
397862
4666315
08132-58
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
Rasos de Peguera S.A. Ferran Agulló, 26. 08610 BERGA
Cortés Elía, Mª del Agua

Aquesta creu, també coneguda com la Creu del Cabrer, es troba al cim dels Pasos de Peguera, marcant el límit entre els municipis de Montmajor i Castellar de Riu. És una creu de ferro, d'una alçada considerable, situada sobre un peu format per una muntanya de roques. La creu de els braços laterals més curts que el central, i sobre ella hi ha la imatge de Crist.

Les creus de terme es posàven a l'entrada d'algunes poblacions, monestirs o als camís marcant els seus límits, tal i com indica el nom. La creu de terme dels Rasos de Peguera indica el límits entre els municipis de Montmajor i Castellar del Riu.

CASELLAS, I.; SANTANDREU, D. (1997). Creus del Berguedà. Amics del Romànic del Berguedà. Berga.