Cova el Barracot Alella

Maresme
Les Costes - Rials

Coordenades:

41.50195
2.30607
442084
4594713
08003-159
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX-XX
Regular
S'erosiona ràpidament. A l'interior hi ha un bon gruix de sauló
caigut.
Legal
BCP (Catàleg Patrimoni d'Alella - 2010)
Difícil
Sense ús
Privada
Polígon 02 - parcel·la 33
Jordi Montlló Bolart

Cova excavada en el sauló de planta rectangular però amb els costats irregulars fruit del desgast provocat per l'erosió ( 4'5 x 1'6 x 1'9 m.). Té l'accés orientat a llevant, i la seva obertura està emmarcada amb maons d'1'5 m. d'alçada i 0'7 m. d'amplada. A la part posterior encara es pot veure part d'una banqueta excavada en el mateix sauló.
S'hi arriba pujant pel Torrent de Rials, fins arribar a Les Costes d'en Bernades. Quan arribem a l'alçada del pou veurem el forat d'entrada mirant la muntanya una mica a l'esquerra.

AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella.
MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit.