CONTRAPÈS DE PREMSA VINÍCOLA DE VILAMARÍ Avià

Berguedà
Casa Vilamarí 08610 AVIÀ. Zona Vilamarí
Al jardí de la casa Vilamarí com objecte decoratiu

Coordenades:

42.05288
1.82832
403044
4656312
08011-49
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
Modern
X-XIII
Regular
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
Bernardí Casals Pagerols. Plaça Catalunya. 08680 GIRONELLA
María del Agua Cortés Elía

Bloc de pedra de conglomerat de 100x80x50 cm de forma arrodonida amb la base i part superior planes i amb un forat ovalat al centre.

El conreu de la vinya al comtat de Berga és documentat des dels primers segles medievals. A Avià la documentació conservada nomena molt sovint terres amb vinyes a diferents indrets i, fins i tot en el cas de Gurans diu que a la casa hi havia un cup l'any 1359. En el cas concret de Vilamarí, aquesta casa tenia una masoveria que rebia el nom del lloc on es va situar: Les Vinyes de Vilamarí, possiblement perquè en aquest lloc on hi ha planes hi hagué camps de vinyes de la casa Vilamarí; a més a la casa encara es conserva una tina i un fragment de biga amb la femella del cargol reaprofitada d'una antiga premsa, i que ara forma part de l'ampliació feta al segle XVIII. La premsa traslladable que utilitzaria aquest contrapès es faria servir a peu del conreu en els camps de vinyes dels entorns de Vilamarí probablement abans del segle XV, encara que es difícil establir la cronologia. Va ser trobada l'any 1999 en el fons de l'embassament artificial de Vilamarí en realitzar una neteja.

COROMINAS, R. I COROMINAS, J. (1998). Premses de biga bastides en codines i en pedres traslladables. L'Erol nº 57.
RIU, M. (1989), L'arqueologia medieval a Catalunya.