Conglomerats, gresos, argiles i calcàries de Montgat
Montgat

  Maresme
  Turó de Montgat, turó del Mar, pla de la Concòrdia i turó de les Bateries

  Coordenades:

  41.46582
  2.27875
  439771
  4590721
  Número de fitxa
  08126-68
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Paleògen
  Segle
  33.9±0.1
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IEG 361
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Privada
  Diversos propietaris
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn

  El geòtop de Montgat, present al turó de Montgat, el turó del Mar, el pla de la Concòrdia i el turó de les Bateries, es troba constituït per un dels dos únics afloraments geològics de l'Oligocè Superior de la Serralada costanera catalana. Els materials oligocens observats són molt rics en dipòsits carbonàtics continentals, alguns dels quals contenen flora fòssil que han permès conèixer les condicions geològiques d'aquesta zona durant l'Oligocè. També són remarcables, tot i que poc abundants, les restes fòssils de micromamífers que han permès la datació de l'aflorament. Cal afegir que la zona de Montgat està afectada per una complexa xarxa de fractures on hi afloren dipòsits oligocens, granitoides tardihercinians, pissarres del Cambroordoricià, calcàries i dolomies del Devonià i gresos, i argiles i calcàries del Triàsic.

  El cas de Montgat és especialment important si tenim en compte que es tracta de l'únic testimoni geològic que registra les últimes etapes de la compressió Alpina de les serralades costaneres catalanes. Això permet ajustar la datació de la fi de la compressió Alpina i l'inici de l'obertura del mar Mediterrani en el nostre sector.

  http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_interes_geologic/descriptiva/361_descrip.pdf