Col·lecció de material arqueològic de Balenyà al Museu Episcopal de Vic Balenyà

Osona
Museu Espiscopal de Vic. Pl. del Bisbe Oliba, 3. 08500 Vic

Coordenades:

41.81259
2.23464
436429
4629252
08017-129
Patrimoni moble
Col·lecció
Prehistòric
Edats dels Metalls
-XXII/-XII
Bo
Legal i física
Llei 9 /1993 del Patrimoni Cultural Català
Restringit
Científic
Privada accessible
Bisbat de Vic, C/ Santa Maria, 1. 08500 Vic
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Al Museu Episcopal de Vic hi ha dipositat material aqueològic provinent de Balenyà, en concret dels sepulcres megalítics de la Caixa del Moro, de la Griutera i Can Mirambell, datats de l'etapa Calcolític / Bronze Inicial. Van ingressar al museu entre els anys 1928 i 1932. Hi trobem els següent material: - Fragments de ceràmica, peces de collar, closca de petxina i dents humanes. - Fragment de ceràmica, peces de collar, closca de petxina, dent, fragment d'os, fòssils, ascle de sílex. - Restes humanes: dents i ossos. - Ascle de sílex. - Botó d'os en doble perforació en V. - Desconegut d'os amb perforació fragmentada. - Petxina amb perforació.

La informació i les fotografies dels objectes han estat facilitades pel personal tècnic del Museu Episcopal de Vic.

El Museu Episcopal de Vic va ser inaugurat pel bisbe Josep Morgades i Gili l'any 1891, recollint l'esforç realitzat per un grup d'intel·lectuals i clergues de Vic de l'època de la Renaixença per recuperar el patrimoni artístic català.