Codonyet del Cint L'Espunyola

Berguedà
A la zona de Sant Sadurní del Cint
Aprox. al km 133,6 de la C-26, al costat sud de la ctra seguia una antiga pista forestal seguir 150m

Coordenades:

42.04976
1.74118
395828
4656068
08078-116
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Edats dels Metalls
Bronze
Dolent
L'estructura està molt afectada per la vegetació. Algunes de les lloses s'estan laminant.
Inexistent
CC.AA., núm.6430
Difícil
Sense ús
Privada
08077A012000020000HG
Sara Simon Vilardaga

El megàlit es troba en mig del bosc, envoltat de vegetació podem veure un petit túmul que constitueix part del dolmen. Les restes de la cambra defineixen un espai d'un 1,8 m de llar per 1,25 m d'ampla aproximadament; actualment tant sols conserva la llosa de la capçalera i la del costat de ponent. Segons informacions de Mn. Serra Vilaró (VILARÓ:1927:223), aquest dolmen tenia una característica molt particular i és que tenia el sòl enllosat i una mica enfonsades en el sòl les lloses laterals. Avui dia el túmul està molt desfet, quan Mn. Serra Vilaró hi va intervenir encara es conservava bona part i va poder amidar un diàmetre de 8 metres; també ens informà que la llosa lateral de llevant s'havia tret i portat a la casa de Cal Codonyet. El megàlit s'emmarca dins una cronologia entre el Bronze Mitjà i Bronze Final.

L'any 1918 Mn. Serra Vilaró va realitzar una excavació del megàlit (SERRA VILARÓ: 1927:226). El dolmen havia estat violat. Les restes de tres cranis sembla que foren trobades in situ, sense que haguessin estat afectats per la violació. Hi havia fragments de material ceràmic molt esmicolat que formaven part de diferents vasos, entre els quals un de campaniforme decorat amb faixes de línies formant rombes i d'altres de decorades amb solcs o amb incisions. També sembla que hi ha algunes formes carenades. El material està dipositat al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.