Cobert de can Costa Ullastrell

Vallès Occidental
Paratge de can Costa, 08231
Al nord-oest del nucli urbà, tocant al terme municipal d'Abrera
235 m

Coordenades:

41.52705
1.94711
412159
4597802
08290-106
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
Cobert per abundant vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.:08290A00500042
Adriana Geladó Prat

Cobert situat al nord-oest del nucli urbà de la població, a la zona de can Costa i tocant al terme municipal d'Abrera. S'ubica a pocs metres d'un dels pals de formigó d'una línia elèctrica, en una zona coberta d'abundant vegetació i sense una via clara per accedir-hi actualment. Es tracta d'una estructura de planta rectangular de petites dimensions, amb la coberta de teula d'un sol vessant orientada al mur de llevant. Alhora està sostinguda per una solera de llates i bigues de fusta interior. La construcció presenta tota la part de migdia oberta per facilitar-hi l'accés. Aquest cobert està bastit amb pedra sense treballar i maons lligats amb morter de calç, que alhora també revesteix els paraments exteriors.