Cingles de Vallcebre Vallcebre

Berguedà
Límit municipal Sud-Est del terme de Vallcebre
Cingles de Vallcebre.
1550

Coordenades:

42.1809
1.80869
401618
4670548
08293-56
Patrimoni natural
Zona d'interès
Cenozoic
Bo
Legal
NNSS de Vallcebre, 18/12/1996
Fàcil
Lúdic
Privada
08293A006003570000AB
Anna Junyent Traserra

El sinclinal de Vallcebre és format per dos grans murs esglaonats a dos nivells: el més inferior a la banda dreta del congost del Llobregat, entre Sant Salvador de la Vedella i el Collet d'Eina, i el superior que destaca pel seu verticalisme i pel color blanc característic. Ha estat batejada com a calcàries Clar de Lluna. Sobre aquest segon nivell de cingles de 40m s'estén l'ampli planell, la cubeta de Vallcebre que els cingles barren el pas, excepte en uns punts que són els passos verticals o graus, entre els quals destaca la gorja de Foradada, tallada pel torrent de Vallcebre. Als cingles hi ha diferents graus, Grau de la Mola, Grau del Sastre, Grau dels Boigs, Grau del Jou, Grau de cal Gat, Grau del Llop, Grau del Poeta, etc.

Els cingles de Conangle formen part dels cingles de Vallcebre.

Històricament, i abans de l'arribada de les carreteres, els passos o graus tallats als cigles de Vallcebre, eren els passos naturals per arribar al poble. Tot i que la majoria no eren aptes per arribar-hi amb animals, el grau de cal Gat, sí que ho permetia.

VILA, Bernat (2006). Els dinosaures dels Pirineus. Zenobita edicions.