Centre vilassarenc
Vilassar de Dalt

  Maresme
  Carrer Mestre Viladrosa, 56
  139

  Coordenades:

  41.51783
  2.35811
  446441
  4596443
  Número de fitxa
  08214 - 81
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Any
  1890
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL -Pla Especial Patrimoni Arquitectònic i Ambiental
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si (IPA 39927)
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Privada
  6667019DF4966N0001YT
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici de planta rectangular amb mitgera per la façana dreta. Consta de planta baixa i pis i la coberta és de teules àrabs a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada al carrer Mestre Viladrosa.
  Destaca la façana amb una composició simètrica a partir de tres eixos de verticalitat, definits en planta baixa per tres grans obertures i un balcó corregut en la planta pis, també amb tres obertures. El coronament és amb una cornisa i una balustrada per damunt amb un petit frontó triangular al centre, on hi figura l'any 1890.
  El parament imita el maó vist hi ha esgrafiats geomètrics damunt l'obertura central de la planta baixa i les de la planta pis. A la del mig són lletres que diuen "CENTRE VILASSARENC"

  A la sala d'espectacles s'hi instal·la el primer cinematògraf de Vilassar.

  Les parcel·les on ara s'aixequen el teatre i la seu, l'any 1861, eren propietat de Josep Piferrer i Mir, que les lloga durant 5 anys a Lluís Balius i Roig per fer-hi un teatre i un servei de begudes. L'any 1879 consta que el teatre es trobava en mal estat i a l'any següent Genís Trias i Cuyàs, forner de Cal Mosso, el compra per 6500 ptes. de l'època. El 10 d'octubre d'aquell mateix any de 1880, es crea la "Societat del Teatre de Vilassar", amb l'objectiu de construir-hi un nou teatre i finançada per 12 prohoms que actuen d'accionistes. Encarrega el projecte del teatre a Rafael Gustavino, que era mestre d'obres d'una família d'origen italià.
  El 13 de març de 1881 s'inaugura amb l'obra "La flor de la madastra".
  L'any 1889 ho compra la societat de mutu auxili Centro Vilasanés, integrada per propietaris, industrials, encarregats i treballadors qualificats de la indústria tèxtil.
  Durant el final de la dictadura esdevé un centre cultural important pel poble; però entre 1985 i el 2002 resta tancat per adequar-lo a les normatives vigents.
  Finalment s'inaugura el 27 d'abril de 2002. El nom actual de l'associació és "La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc".

  AJUNTAMENT DE VILASSAR (1999). Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt.
  BENITO Pere (2006). Vilassar de Dalt, un poble de futur. Ajuntament de Vilassar de Dalt.
  DOMÍNGUEZ, Josep i OLIVA, Benet (1994). Vilassar de Dalt. Història gràfica. Oikos-Tau. Vilassar de Mar.