Central 2 Gualba

Vallès Oriental
A la Riera de Gualba, a prop del Gorg Negre.
Nord del terme municipal

Coordenades:

41.75509
2.48064
456823
4622715
08097-48
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. Cad.:000118500DG52D
P. Barbado. OPC

Conjunt dos edificis, la central elèctrica pròpiament dita, al darrera, i l'habitatge de l'operari de manteniment, al davant, al costat d'una bassa de regulació de l'aigua que passa per la central. El primer edifici és de planta rectangular amb murs de paredat carejat i pedres cantoneres amb carreus treballats, fins arribar al nivell de cobertes, a doble vessant, on trobem una filada de totxo a punta de diamant, que marca el canvi de tipus de fàbrica passant a ser de carreus treballats de granit, acabada en una filada de carreus seguint el pendent de la coberta amb un ressalt horitzontal al carener i als extrems. Pel que fa a les obertures, presenta una porta d'accés d'arc carpanell fet de cinc filades de totxo col·locats a pla; a sobre destaca un gran finestral d'arc apuntat amb dos monjos enfondits. A la façana sobre el riu presenta un ràfec amb dentellons que suporta una imposta de carreus de granit. A sota. dos grans finestrals amb una llinda de quatre filades de totxo, dividits en tres finestres amb marc enfondit i monjos d'obra vista que les separen, amb reixat de protecció . Les tres finestres tenen una llinda comuna de dues filades de totxo a punta de diamant. Sota les finestres, la façana pren un perfil atalussat que enllaça amb els murs de contenció de la bassa . Sobre les cobertes hi ha una petita torre per a la sortida dels cables i la connexió a la xarxa. És de planta quadrada amb coberta a dues aigües l ràfec amb dues filades de totxo vist i una teula girada. Presenta finestres apaisades amb dos monjos de pedra enfondits .
L'habitatge presenta planta rectangular, formant un angle obtús amb l'altre edifici, els murs són de paredat de pedra carejada amb cantoneres poc treballades. A la meitat del tester sobresurt el perfil de les xemeneies . L'edifici és cobreix a doble vessant, amb ràfec de petita volada amb una filada de punta de diamant i una altra de totxo . Les obertures de façana no presenten emmarcaments, només arcs de descàrrega de totxo, dos d'elles amb arc carpanell.
L'edifici principal fou construït en pedra i rajol (arcades i obertures), seguint les pautes de l'estil arquitectònic modernista.

També es coneguda com Central de Dalt.
S'hi accedeix per la pista forestal que porta a Cal Ferrer.
Està recollida a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del Montseny

A l'any 1924 es funda a Gualba la Sociedad de Energía Eléctrica del Montseny per part de Joan Sauqué i Jo i Josep Balma i Ragué. Tots dos van ser alcaldes de Gualba, el primer entre el 02-04-1922 fins 30-09-1923 i una segona vegada entre 26-02-1930 -08-04-1930 i el segon entre el 06-04-1924 i el 26-02-1930 i un segon mandat entre el 5-12-1937 i 02-02-193.
En aquells anys va arribar l'electricitat al poble.
Exemple d'arquitectura Industrial de primers de segle, amb lleugers tocs estilístics, en plena muntanya. Testimoni de l'aprofitament de la força de l'aigua, una indústria típicament muntanyenca.

Proposta d'Inventari del Patrimoni construït de l'espai natural del Montseny, Aj. De Gualba. Ed. Diputació de Barcelona juliol 2004
P. Vergés: Gualba, 1911.
J. López: "Guia excursionista", Montseny 2, pàg. 70.
Mapa del Terme Municipal de Gualba, per Angel Ferrin, 1924.
http://www.diba.cat/documents/429042/2e1f028e-7deb-4081-a930-2e2a6e9987…