Celler del cava Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
Sant Joan Samora
Per la B-224 poc abans del PK 22
207

Coordenades:

41.47967
1.86407
405162
4592630
08222-163
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (POUM de Sant Llorenç d'Hortons, 2005)
Fàcil
Productiu
Privada
002105900DF09D0001SG
Jordi Montlló Bolart

Casa als quatre vents imitant l'estil popular de les masies, però de factura recent. És de planta rectangular, de tres crugies, la central disposa de planta baixa i pis i les laterals només planta baixa; amb la coberta amb ràfec de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a llevant. La façana té una composició simètrica a partir de tres eixos de verticalitat, definits per grans obertures amb balcó a la planta pis; totes amb emmarcament de maons posats a llibret o sardinell. Els paraments són llisos i arrebossats, pintats d'un color crema.

Actualment és un restaurant

No es coneix documentació històrica relacionada amb aquesta casa. La darrera reforma data de l'any 1984.

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D'HORTONS (2005). Catàleg de Masies i cases rurals; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç d'Hortons.