Casal dels Taiadella o dels marquesos d'Alòs o can Dou Castellterçol

Moianès
C. de Barcelona, 2.
724 m

Coordenades:

41.75199
2.12092
426914
4622614
08064-13
Patrimoni immoble
Edifici
Barroc
XVII
1674
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28690.
Fàcil
Residencial
Privada
6928706DG2262N0001GI
Virgínia Cepero González

Edifici civil d'estil barroc, que consta de planta baixa, pis i golfes. És un casal marcat per la simetria de la seva façana principal, definit pel portal d'entrada i marcat pels tres balcons del primer pis i per les tres finestres de les golfes.
La porta d'entrada, d'arc de mig punt, es troba envoltada d'un parament encoixinat, i flanquejada per finestrals de pedra treballada. A la dovella central hi ha l'escut heràldic de la família.
Els balcons de la planta noble presenten obertures de pedra treballada. El balcó, amb decoració escultòrica de temàtica floral, reposa sobre quatre mènsules.
Les tres finestres de les golfes són quadrades amb brancals i ampits de pedra.
El ràfec de la teulada, realitzat amb encavallada de fusta, és sobresortit, amb els vèrtex amb mènsules de fusta, de temàtica figurativa. A la banda esquerra, hi ha una tribuna d'inspiració medieval.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

La família Taiadella, que procedia de Castellcir, va construir aquesta casa a Castellterçol l'any 1674.

CARRERA PUJAL, J. (1948) La vila de Castellterçol. Barcelona: Bosch.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).