Casa vella de Mas Ponç (o Mas Pons)
Sant Iscle de Vallalta

  Maresme
  Dins el Parc del Montnegre i el Corredor, a l'est de la urbanització Font del Montnegre.
  Emplaçament
  A uns 320m a SE per la pista forestal que neix de la rda. Inferior del Montnegre.
  485

  Coordenades:

  41.65477
  2.57602
  464698
  4611534
  Número de fitxa
  08193 - 40
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  En ruïnes.
  Protecció
  Legal
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08192A003000040000KS
  Autoria de la fitxa
  Àlex Asensio

  Masia en ruïnes que ha perdut la teulada i els forjats intermedis, totalment embardissada.
  La construcció, molt modesta, era feta de paredat irregular arrebossat amb morter de calç. Es componia d'una planta baixa en forma d'ela (L) de 16 metres de façana i dues crugies perpendiculars d'un sol ambient cadascuna: una lateral de 12 metres de fondària, al costat de ponent, i l'altra, de 6. Els dos espais es comunicaven mitjançant un pas de porta interior amb arc escarser practicat sobre una paret de càrrega. Damunt seu, i reproduint el mateix esquema, s'alçava un cos anterior de 6,3 per 10,5 metres amb dues estances il·luminades i ventilades per sengles finestres frontals: una amb llinda de fusta i l'altra de pedra desbastada, sense ampits. La façana, orientada a migdia, es completa amb la porta de l'habitatge, en posició centrada i amb llinda de fusta, flanquejada d'una petita obertura a la seva esquerra i d'una finestra reixada a l'esquerra. Al seu costat hi sobresurt un volum quadrangular que podria correspondre a un antic forn.
  Annex a llevant, hi ha una construcció auxiliar de planta única i coberta amb caiguda cap en la mateixa direcció. Es tracta d'una cambra fosca amb accés directe des de l'exterior pel costat est.
  Al voltant de la masia es localitzen altres construccions agrícoles arruïnades.

  Les ruïnes estan situades al quadrant nord del terme municipal, entre el fondo de Can Pera i el torrent de la Casa Vella, al qual dona nom. Les restes ocupa un dels vessants del turó Gros, entremig de dos ramals d'una pista forestal que connecta la urbanització de la Font del Montnegre amb el sector oriental del massís.

  L'accés a les ruïnes es pot fer des de dos punts: des del sud, pel trencant de terra que surt del camí del Montnegre abans d'arribar a la urbanització, o bé pel nord, des de la pista que arrenca de la Ronda Inferior del Montnegre, a l'extrem nord-est de la urbanització.

  Protecció:
  Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta. Text refós. 2016. M-5.
  Pla especial del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina). Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals. 1989. Annex 3.

  La masia apareix grafiada amb el nom de "la Casa Vella" en el mapa planimètric del municipi a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico y Estadístico, segons còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya de l'any 1914. El mateix any apareix també representada amb el nom de "la Casavella" en el full del Mapa Geológico y Topográfico de la Provincia de Barcelona a escala 1:40.000 corresponent a la Región Cuarta o del Río Tordera.

  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle de Vallalta. Canet de Mar. Edicions Els 2 Pins, p. 7.
  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2006). Sant Iscle de Vallalta, la porta del Montnegre. Sant Iscle de Vallalta: parc del Montnegre i el Corredor, p. 17.
  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). PlaEespecial Urbanístic i Catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibre II, Document núm. 3. Catàleg de masies i cases rurals. Element M-5, pp. 115-122.
  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2006). Sant Iscle de Vallalta, la porta del Montnegre. Sant Iscle de Vallalta: Parc del Montnegre i el Corredor, pp. 9 i 16.
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (1989). Inventari d'edificacions. Annex 3. Pla especial del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina). Barcelona: Servei de Parcs Naturals.