Casa Silvio Salvador Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Avinguda de Tarragona, 24-26

  Coordenades:

  41.34366
  1.69726
  391007
  4577726
  08305-111
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modernisme
  Contemporani
  XX
  1906
  Santiago Güell i Grau
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5040
  Fàcil
  Científic
  Privada
  Ref. cad.: 13319CF9717N
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular format per un cos principal que consta de planta baixa sobreaixecada, planta pis i golfes; i per un cos de galeria acristallada a planta baixa i planta pis amb terrat superior. Coberta del cos principal a tres aigües de la que sobresurt una torratxa situada sobre l'escala i adossada a la mitgera.
  Façana principal de composició asimètrica amb dos paraments diferenciats: el del cos principal i el del cos de la galeria. El primer emmarcat amb cantoneres simulades. A la planta baixa, trobem la portalada principal desplaçada a la dreta, d'arc rebaixat i dues finestres, també d'arc rebaixat. A la primera planta hi ha dos balcons d'una obertura d'arc rebaixat, un més llarg que l'altre. Finalment, a les golfes destaquen set finestres seguides adintellades.
  El parament de la façana corresponent a la planta baixa és llis, el de la planta principal i golfes amb maó vist; el coronament és amb cornisa i parament massís. La façana del cos de galeria és amb finestres adinetllades a la planta baixa i tribuna de ferro i vidre a la planta superior.

  També coneguda com casa Vídua Just.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.