Casa Nova de Puigxoriguer Balenyà

Osona
Camí de la Casa Nova
El camí comença al capdavall del carrer Alfons Amic

Coordenades:

41.80965
2.23363
436342
4628926
08017-190
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6390101DG3269S0001GO
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La Casa Nova de Puigxoriguer és una masoveria del segle XVIII que va reconstruir-se a finals del segle XX, després que fos enderrocada fins a nivell del primer pis. Els coberts van habilitar-se com a habitatges independents.

És una casa de planta quadrangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Les obertures de la façana són d'arc pla arrebossat de factura moderna. Les golfes s'obren amb tres pòrtics d'arc de mig punt arrebossat. Al costat del portal hi ha una placa de pedra on hi consta: "LA CASA NOVA 1764-1997". A la façana de ponent s'hi adossen dos cossos de planta baixa i pis i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Totes les finestres són d'arc pla arrebossat. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. A la façana de llevant s'hi adossa una edificació moderna.

Segons relaten els propietaris, a les corts de les vaques hi ha una pedra on hi consta l'any "1764".

Va ser una masoveria del mas Puigxoriguer de Centelles fins que la va comprar el senyor Barnils. Fins al 1936, es trobava dins el terme de Seva. En el llibre de Pladevall (pàgina 11) hi ha una imatge de masia abans de la reconstrucció.

PLADEVALL, A. (1991). Balenyà, un terme històric. Els Hostalets de Balenyà i el seu municipi. Vic: Eumo Editorial / Hostalets de Balenyà: Ajuntament dels Hostalets de Balenyà.