Casa Monujos
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  C/ Antoni Gaudí, 9
  313

  Coordenades:

  41.67321
  2.25999
  438401
  4613759
  Número de fitxa
  08005 - 190
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial Protecció Patrimoni Arquitectònic ( nº 17)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  8640702DG3184S0001DL
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Casa de cos en cantonada, formada per planta baixa i planta pis, amb coberta de teula àrab i carener paral·lel al carrer Antoni Gaudí. La façana, que és asimètrica, està arrebossada i pintada, i presenta un sòcol de pedra. El coronament està constituït per dues franges, una cornisa emmotllurada que conté el canaló i, just a sota, un grup de tres forats de ventilació de la golfa. Al mig presenta un conjunt format pel portal d'entrada i dues balconeres emmarcades per un balcó corregut. A l'altre banda del carrer hi ha el jardí de la casa, tancat amb un mur revestit de ceràmica vidrada de dos colors i una reixa de barrots de ferro, amb una porta central de barrots també de ferro.

  El 31 de gener de 1939 una canonada que avançava l'arribada de les tropes de l'exèrcit nacional va causar danys en aquesta casa.

  AA.DD. (2008). Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic de l'Ametlla del Vallès. Inèdit.