Casa Justribó
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  C/ Antoni Gaudí, 5
  313

  Coordenades:

  41.67314
  2.25981
  438386
  4613751
  Número de fitxa
  08005 - 194
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial Patrimoni Arquitectònic (nº 15)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  8640704DG3184S0001IL
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Edifici entre mitgeres format per planta baixa i planta pis, amb coberta de teula àrab i carener paral·lel a la façana. La façana, que està arrebossada i pintada, es composa segons tres eixos verticals, amb l'accés pel central, que presenta un balcó amb llosa a la planta pis. Els altres dos eixos presenten una finestra a la planta baixa i un balcó sense llosa la planta pis. Totes les obertures de la planta pis tenen la llinda amb arc rebaixat de maó a plec de llibre. A l'altre banda del carrer hi ha el jardí de la casa, tancat amb un mur revestit de ceràmica vidrada de dos colors i una reixa de barrots de ferro, amb una porta central de barrots també de ferro.

  AA.DD. (2008). Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic de l'Ametlla del Vallès. Inèdit.