Casa Esteve Bigas
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  C/ Francesc Macià, 11
  288

  Coordenades:

  41.6694
  2.26083
  438468
  4613335
  Número de fitxa
  08005-340
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1934
  Emili Sala Pibernat, arquitecte
  Estat de conservació
  Regular
  Protecció
  Legal
  Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic (nº 32)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  8635301DG3183N0001QJ
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Edifici aïllat de planta quadrada, format per planta baixa, que es troba aixecat respecte del terreny, i situat al centre de la parcel·la que ocupa. La coberta és de teula àrab a dues vessants, holandesa amb remat a la part superior dels capcers amb un petit vessant amb ràfec recolzat sobre cartel·les. L'encontre dels tres plans de coberta està coronat amb una esfera ceràmica rematada amb punta de llança.
  La façana està revestida amb un estuc de morter de calç que imita una obra de carreus. En destaca la imposta que envolta tot l'edifici.
  La porta principal està protegida per un atri cobert a tres vessants i sustentat per dues columnes amb capitell toscà. Les obertures estan rematades amb un arc pla amb guardapols.
  Al límit sud de la parcel·la s'hi emplaça un edifici annex, i a la part posterior de la casa s'hi adhereix un altre petit cos annex.
  La tanca del jardí és de reixa de ferro sobre un basament de paret massissa amb pilastres.

  AA.DD. (2008). Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic de l'Ametlla del Vallès. Inèdit.