Casa Amàlia Soler Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de Santa Maria, 2

  Coordenades:

  41.34666
  1.69804
  391078
  4578058
  08305-74
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Neoclàssic
  XIX
  1879
  Josep Grau i Forts (mestre d'obres)
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5003
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Patronat Fundació Amàlia Soler (C. de la Cort, 14).
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres fent cantonada de planta quadrangular; consta de planta baixa, entresòl, planta pis i golfes. Coberta de teules àrabs a tres aigües.
  Façanes simètriques formades per cinc eixos verticals. A la planta baixa hi trobem portals adintellats, alguns transformats en finestres. A l'entresòl hi ha balcons amb ampitadors i a la planta principal, un balcó fent cantonada amb dues obertures i balcons simples a la resta. A les golfes, les finestres són geminades amb dintell recte.
  El coronament és amb cornisa i barana de gelosia.

  L'any 1879 es presenta el projecte per construir una casa propietat d'Amàlia Soler i Josep Ferrer, fet per Josep Grau i Forts.

  BENACH i TORRENTS, Manuel (1977). "Els vilafranquins del segle XX", dins Notes per a la història local. Edició de l'autor.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.