Carrer Serrat Balenyà

Osona
C. Serrat. Hostalets de Balenyà

Coordenades:

41.81689
2.23626
436568
4629728
08017-54
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

El carrer Serrat està situat al nucli dels Hostalets de Balenyà i s'estén des de l'església de Sant Fruitós fins al carrer del Nord. Antigament, les cases estaven situades al costat de ponent del carrer. Són edificis entre mitgeres, de dues a tres crugies. Consten de planta baixa i pis i tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Els portals d'accés són de tipologies diverses: d'arc pla de pedra carejada o arrebossats, d'arc carpanell de pedra o de mig punt arrebossat. Les finestres són totes d'arc pla arrebossat, algunes amb ampits de pedra. El tractament dels murs és arrebossat i pintat, la majoria de color blanc. Els ràfecs estan acabats amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques.

A l'amirallament de 1843 hi consten un total de cinc cases, totes elles amb hort. A la dècada de 1940 hi havia 8 cases, anomenades Can Bartomeu de la Casilla, Can Martirià, Can Sisquet, Can Gasala, Can Quel Gallina, Can Quim Carol, El "Centro" parroquial i Can Rubaix.

Programa de Festa Major, 1994.