Carrer major, 11 La Llacuna

Anoia
Carrer Major, 11
629

Coordenades:

41.47204
1.53321
377523
4592198
08104-22
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII-XVIII
Regular
La façana presenta parts amb manteniment i parts sense cura
Inexistent
6699
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 48510CF7972S
Juan Garcia Targa

Casa tradicional de grans dimensions, planta rectangular, dos pisos i golfes, coberta amb sostre de teules a dos vessants. La façana presenta una porta amb arc de mig punt rebaixat fet amb dovelles de mides uniformes i pedra ben escairada. Actualment la façana presenta diversos estats de conservació, amb presencia de restes d'arrebossats en alguns casos, esquerdes, parts amb totxanes i pedra vista en altres, Així mateix s'observa l'adeqüació del primer pis de l'habitatge amb vidres aïllants.
A l'extrem nord de la façana s'observa part d'un altra porta feta amb dovelles de pedra calcària ben escairades. Actualment aquesta porta, igual que altres obertures de la façana principal i lateral de la propietat han estat tapiades.

Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991