Capella del mas Castellar
Sant Martí de Centelles

  Osona
  mas Castellar
  Emplaçament
  Al costat nord de l'accés al mas Castellar de Dalt

  Coordenades:

  41.73727
  2.24925
  437569
  4620879
  Número de fitxa
  08224 - 25
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  L'exterior de la capella presenta un bon estat de conservació.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Restringit
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 005A00149
  Autoria de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Edifici de planta rectangular orientada est-oest, d'una sola nau i de dimensions modestes. El sistema constructiu utilitzat és de pedra local lligada amb argamassa i amb un enguixat exterior. La coberta està formada per una teulada a doble vessant amb teula aràbiga. Els angles d'aquesta capella estan formats per blocs de dimensions mitjanes de pedra calcària local, i es troben situats verticalment funcionant com a reforç de l'estructura. A la façana principal, la porta d'accés és de grans dimensions i rectangular, emmarcada amb una decoració senzilla imitant les llindes de pedra amb un arrebossat simple. La resta de la façana també presenta una senzilla decoració pictòrica formada per una petita sanefa que ressegueix tot el perímetre arrebossat. L'única obertura la conforma un òcul o ull de bou situat sobre la porta i de reduïdes dimensions, que ajudaria a il·luminar el recinte. Aquest també apareix decorat amb una sanefa geomètrica circular. Aquesta façana acaba amb un petit campanar de pedra a la coberta, de dimensions reduïdes i coronat per una estructura en pedra de forma arrodonida, on s'hi poden apreciar els espais on anava fixada una petita campana.

  Capella dedicada a la Mare de Déu dels Dolors, tot i que es desconeix si havia tingut algun altra mentor. El seu interior fou devastat durant la Guerra Civil Espanyola, moment en què va estar a punt de ser enderrocada. Es desconeix si el gran mas Castellar de dalt havia tingut alguna altra capella anterior situada a l'interior del mas o a les immediacions. Aquest oratori, per la seva morfologia i les seves característiques arquitectòniques caldria situar-lo cronològicament a l'època moderna, possiblement cap el s. XVII o XVIII coincidint amb un moment de grans reformes del mas Castellar de Dalt. Dins la tradició oral de la família Castellar es recorda que hi havia hagut un petit altar i que la capella no va funcionar de forma regular. L'actual hereu del mas va voler posar-la en funcionament per a usos particulars i el bisbat de Vic li va negar.

  PLADEVALL, Antoni. (1955-1957). San Martín de Centelles, San Miguel Sesperxes y San Pedro de Bertí. a Ausa, n. XVIII. p. 357-372.
  PLADEVALL, Antoni. (1962). Romiatge a Sant Martí de Centelles i Sant Miquel Sesperxes i Bertí. Vic.
  PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
  SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.