Capella de Sant Miquel del Castell o santuari de la Mare de Déu del Remei Castellterçol

Moianès
Castell de Castellterçol
Al recinte del castell de Castellterçol.
701 m

Coordenades:

41.74462
2.12026
426851
4621796
08064-177
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Romànic
Modern
XI-XVII
Bo
Legal
BCIN. R-I-51-0005366-00000. 665-MH-ZA.
Sí, IPA.: 747 / CC.AA.: 12068.
Fàcil
Religiós
Privada
08063A006000340000KH
Virgínia Cepero González

La capella de Sant Miquel del Castell o santuari de la Mare de Déu del Remei es troba a tocar del costat de migdia i al peu del castell. És un petit temple d'una nau, coberta amb volta de canó seguit. L'absis és semicircular, i és cobert amb volta de quart d'esfera; presenta una finestra absidal tapiada i un arc en gradació. A la façana hi ha un portal d'arc de mig punt amb dovelles i un campanar d'espadanya. La coberta és a dues vessants amb un petit ràfec de llosa. El parament és de carreus de pedra regular.
A migdia de la capella hi ha un cos afegit.

La capella de Sant Miquel forma part del conjunt arquitectònic del castell de Castellterçol.
Fotografies de Montse Piñeiro Costán.

La capella de Sant Miquel, datada entre finals del segle XI i principi del segle XII, podria correspondre a la construïda per Tedmar Mir, tal i com consta en el seu testament sacramental.

BOLÒS i MASCLANS, J.; PLADEVALL i FONT, A. (1991) "Castell de Castellterçol". Catalunya romànica, XVIII. El Vallès Occidental. El Vallès Oriental. Barcelona: Enciclopèdia catalana.
CATALÀ i ROCA, P. (1991) "Castell Terçol". Els castells catalans, vol. II (2ª ed.). Barcelona: Rafael Dalmau Editor, p. 213-127.
ESQUIUS i PRAT, J.Mª (2018) L'Ermita de Sant Miquel de Castellterçol: passat, present i futur. Barcelona: Fundació Josep M. Anzizu.
FUNDACIÓ JOSEP MARIA ANZIZU. Castellterçol 898/1998. Castellterçol: Amics del castell de Castellterçol.
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).