Can Torres / L'Olivera Olèrdola

Alt Penedès
Explotació agropecuària al voltant de la masia de Can Torres de la Fontallada.
Des de la carretera B-2415 al barri de Can Sadurní, en direcció sud-oest s'arriba a Can Torres

Coordenades:

41.336570981667
1.7401565199474
394585
4576886
08145-75
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Edats dels Metalls
Dolent
Destruït.
Legal
  • BPU
Catàleg de Béns protegits. POUM DOGC 29/01/2008
Fàcil
Productiu
Privada
08144A025000320000QO
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Àrea ocupada bàsicament per vinya i per la casa coneguda amb el nom de Can Torres de la Fontallada. Segons consta a la Carta Arqueològica, "Actualment, s'ha perdut el topònim "L'Olivera", que referenciava la partida de terra on es localitzaren les restes. Per aquest motiu, no s'ha pogut identificar amb precisió el terreny de les troballes".

L'any 1955 es localitzaren les restes d'una sepultura, la qual fou excavada en la part no afectada per les remocions agrícoles, per Pere Giró. Es documentaren: una llosa semiquadrada, irregular, de 1,30 m x 1,02 m x 0,10 m; pedres "enderrocades", segurament suports laterals de la llosa de la coberta; fragments de ceràmica a mà, de cocció oxidant i reductora, dels que destaquen un fragment de nansa i un fragment informe de molta gruixària decorat amb cordons digitats horitzontals - verticals. No aparegueren restes humanes. El fons de la sepultura reposava directament sobre el substrat natural.

GIRÓ I ROMEU, P. (1953-1956). Quaderns de camp. Vol. 4, 16 i 25 d'octubre de 1955. Inèdit.