Can Tordera Tavèrnoles

Osona
Nucli urbà de Tavèrnoles. C/ de l'Església, 22, 08519.
538 m

Coordenades:

41.95232
2.3266
444189
4644702
08275-83
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
4249801DG4444N0001PX
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada a ponent, seguint la línia de carrer.
Hi ha dos portals d'entrada, situats a la planta baixa, formats per brancals quadrangulars sobre els que es recolza una llinda monolítica.
El portal principal presenta una reforma a la part inferior. A la llinda hi ha inscrita la data "1716" i, al centre, un emblema amb una creu a la part superior.
Les finestres són de disposició asimètrica, emmarcades amb carreus de pedra i lleixa motllurada.
Al pis superior de la façana de migdia, hi ha una finestra amb la següent inscripció a la llinda: "TORDERA. PERE 16 88 JOAN. TORDERA" i, al mig de l'any, un emblema amb una creu.
En destaca el porxo situat al pis superior, amb embigat de fusta i barana del mateix material.
La façana és de pedra vista, amb pedres cantoneres ben treballades. En alguns punts encara conserva part de l'antic arrebossat.