Can Tabaquet Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Pg. de la Carrerada, 49, 08184 Palau-solità i Plegamans.
08156-187
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
1543405DG3014S0001YO
Virgínia Cepero González

Edifici unifamiliar, d'estil noucentista, de planta en forma d'L, que consta de planta baixa i pis. Presenta una torre, de planta quadrada, de quatre pisos.
Les cobertes són de teula ceràmica aràbiga a quatre vessants.
A la segona planta té una terrassa porxada, amb sis arcs de mig punt.
En destaquen especialment els grans ràfecs de les cobertes.