Can Sors Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Can Duran
A 600 metres del cementiri, per un camí privat que surt a mà dreta del camí de Sentmenat
08156-26
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
1830-36
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 3.15. BCIL.
Sí, IPA.: 27522.
Fàcil
Residencial
Privada
00100200DG30C0001Ql / 08155A001000350000PL
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Masia amb pati de porxada i tanca davant de la façana principal. La porxada que dona accés al pati té teulada sobre bigues de fusta i teula àrab. La porta és rectangular, amb arc rebaixat emmarcat de maó. El mur de tanca és de pedres de riera. A la dreta de la porta, hi ha una porxada amb barbacoa, de la qual arrenca una escala amb volta catalana que condueix a un antic magatzem, al que s'accedeix per una porta amb arc a plec de llibre. Adossats a la façana de llevant de la masia hi ha els corrals i estables, edificats al mateix temps que la casa.
Masia de tipologia típica catalana, de planta rectangular. Té planta baixa, planta pis i golfes.
L'estructura és de murs portants de maçoneria de pedra i forjats de volta catalana, a la planta baixa i a la planta pis, i forjat d'entrebigat de fusta, a les golfes.
La coberta és inclinada a dues vessants, amb teula àrab, i el carener perpendicular a la façana principal.
La façana principal, que es troba arrebossada, presenta un eix de simetria molt marcat. Al centre, hi ha la porta d'accés amb arc de maó rebaixat, a plec de llibre, i dues finestres rectangulars a cada banda. A la planta primera, sobre de la porta, hi ha un finestral amb un balcó amb barana de ferro forjat i finestres rectangulars a cada costat, coincidint amb la sala gran d'aquesta planta. A l'últim pis, corresponent a les golfes, les finestres queden alineades amb les de les plantes inferiors, encara que són més petites. Les altres façanes no tenen cap element d'interès. Algunes es van arrebossar i d'altres conserven el treball de maçoneria de pedra vist.
La masia té la clàssica distribució de sala central, amb la cuina i el menjador als costat, i igualment, al pis, una gran sala amb habitacions als laterals. Actualment es conserven molts elements originals, com ara les escales interiors de volta catalana, els forjats de volta de maó pla en espiga i de fusta, la llar de foc i el forn de pa, l'enrajolat, etc. Sembla que la distribució interior tampoc s'ha modificat.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº1.08.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

Segons l'estudi dels paraments, la casa està construïda sobre una edificació més antiga: una part del mur orientat al nord té un gruix d'uns 0,8 m fins als 2 m d'alçada, i per sobre, el gruix és d'uns 0,6 m.
Un del propietaris més antics del que es tenen referències documentals és Damià Sors (any 1791).
Els corrals i estables foren edificats al mateix temps que la casa i sempre se'ls ha anomenat "la França" pel fet d'haver-hi viscut un pastor francès.
Es conserven documents que esmenten Josep Sors: a l'any 1830, va fer un contracte de construcció de la masia; i també existeix la còpia d'un rebut de cobrament fet pel mateix mestre de cases, Jacinto Matalonga, a l'any 1836.
A l'interior de la masia hi ha inscrit l'any "1864" que, segurament, correspon a alguna de les modificacions. A la llinda d'una de les finestres, hi ha la data "1958", l'any en que es va arrebossar la façana.

BUSQUETS I MOLAS, E. (1970) Plegamans: una història de deu segles. Barcelona.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2014) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de masies i cases rurals en sól no urbanitzable. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
VILA, M.A. (1980) La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i cases de poble. Barcelona: Edicions 62.
ZORRILA i GINÉ, M. "Les masies (XIII). Can Sors". Quaderns de Cultura, 15. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.