Can Senalles
Torrelles de Foix

  Alt Penedès
  Carrer del Raval núm. 1-3
  Emplaçament
  Al nucli urbà, extrem oest de la plaça de la Vila
  373

  Coordenades:

  41.38824
  1.56931
  380384
  4582844
  Número de fitxa
  08288-8
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1924
  Desconegut
  Estat de conservació
  Bo
  Ben conservada i en constant manteniment.
  Protecció
  Legal
  Catàleg de Béns Protegits del POUM, fitxa núm. 3
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si-IPA-4831
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0529002CF8802N
  Autor de la fitxa
  Ainhoa Pancorbo Picó

  Parcel·la de planta quadrangular de prop de 8 per 9 m i de 290 m2, amb planta baixa i dos pisos. Està situat a l'extrem de ponent d'una illa de cases i donant a la plaça de la vila. La façana de ponent dóna al carrer de Sant Quintí mentre que la principal, a migdia, dóna al carrer Major. A llevant, disposa d'un pati a l'estil de l'època que dóna accés a la casa pel costat est, al qual s'accedeix des del carrer del Raval. La tanca del pati és de forja, l'original de l'època, sobre un muret baix. Des de l'exterior es pot veure tant el pati com la façana de la casa, conservada amb els elements originals del moment de la seva construcció, com ara un paviment de rajola hidràulica que voreja la façana i els esgrafiats d'aquesta, restaurats . L'accés a l'interior es fa a través d'un porxo format per arqueries i columnes que suporten una petita terrassa.
  A les façanes de migdia i llevant es combinen, en dos eixos, les obertures quadrangulars, a les plantes baixa i primera amb les circulars, a la segona planta. A la façana de ponent, només hi ha un eix d'obertures, el septentrional , seguint el mateix ordre, amb l'excepció d'un òcul al costat de la finestra de la planta primera.
  L'edifici és coronat per una cornisa i teulada. Cal destacar la balustrada i els esgrafiats florals de les façanes, d'estètica noucentista, envoltant totes les obertures. Al coronament de la façana que dóna al carrer s'hi pot llegir la data de construcció de la casa, 1924, mentre que als de les façanes de llevant i ponent, hi consta el nom amb que el promotor i propietari va posar a l'edifici: Villa Maria

  També coneguda com a "Villa Maria" per ser aquest el nom, tant de la dóna com de la filla del propietari, el senyor Pere Parellada i Ventura, que va fer construir la casa. El nom consta, com s'ha vist, esgrafiat en el coronament de les façanes de ponent i de llevant. Pel que fa al topònim de can Senalles, es creu que podria haver estat l'activitat que s'hi hauria dut a terme anys enrere, de la qual però, no se'n te constància ni oral ni escrita.

  La va fer construir, l'any 1924, el senyor Pere Parellada i Ventura qui, després d'estiuejar uns anys en una casa llogada d'estil noucentista de Cardedeu, va voler remodelar, seguint el mateix estil, la que tenia a Torrelles. Ara per ara, se'n desconeix l'arquitecte i l'autor dels esgrafiats. Els propietaris actuals de la casa són encara els descendents del propietari que la va fer construir. Van efectuar reformes als anys 1990 a tramuntana del pati per poder-hi habilitar una zona d'aparcament.

  AADD. (1986). L'Alt Penedès. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: 207.
  www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=8130