Can Sandro Aiguafreda

Vallès Oriental
C. Major, 55

Coordenades:

41.76967
2.24801
437498
4624477
08014-73
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7746103DG3274N0001US / 7746139DG3274N0001BS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Sandro és una casa construïda al segle XVIII. És un edifici entre mitgeres que s'estructura en dues crugies, qua s'han dividit en dos vivendes independents. Consta de planta baixa i pis amb la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, de les quals la del cos principal és de major alçada. Les obertures són d'arc pla de pedra, algunes de factura moderna. Són originals el portal, amb la llinda inscrita amb l'any "1792", i la finestra superior del segon cos. El tractament dels murs és la pedra vista. El ràfec està acabat amb una imbricació ceràmica.

Al Catàleg-inventari del POUM formen un conjunt les cases de Can Sandro, Ca l'Olesa i Can Sors.

A mitjans del segle XIX hi residia Josepa Alexandro.

GARCIA-PEY, E. (1997). Aiguafreda: els noms tradicionals (recull onomàstic). Temes Aiguafredencs VII. Aiguafreda: Ajuntament d'Aiguafreda.