Can Salvador Miret Sant Pere de Ribes

Garraf
C. Nou, 40-42
08231-469
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1924
Josep Maria Martino Arroyo
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Pl. de la Vila, 1
Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

Casa situada al carrer Nou de Ribes. És un edifici aïllat de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a quatre vessants. A l'angle orientat a llevant en sobresurt una torre quadrangular, de quatre nivells i coberta a quatre vessants. A la façana principal hi ha adossat un porxo sostingut amb columnes, habilitat a la part superior com a terrassa transitable. L'entrada de la casa, d'arc pla arrebossat, queda coberta pel porxo, el sostre del qual presenta bigues de fusta, entre les que hi ha pintats motius vitícoles. Al primer pis hi ha dues finestres i al segon n'hi ha tres d'arc pla arrebossat, que queden separades per una cornisa. A la torre es reprodueix la distribució de les obertures, amb una finestra als tres primers nivells i tres finestres al superior. La resta d'obertures de la casa també són d'arc pla arrebossat i estan distribuïdes de forma aleatòria. El ràfec està acabat amb cabirons, entre els que hi ha pintats motius vegetals. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat de color cru, amb un sòcol de pedra a la base de la construcció. En una reforma moderna, s'ha adossat un cos a la façana de ponent que comunica la casa amb un edifici modern. Davant de la façana de llevant hi ha un petit cobert del mateix estil de la casa, obert amb un arc mixtilini arrebossat. La casa està envoltada per un jardí que queda tancat amb un mur de pedra i obra vista, que té una portalada de ferro forjat custodiada amb pilars ceràmics.

La casa de Can Salvador Miret va ser construïda l'any 1924 segons projecte de l'arquitecte Josep Maria Martino Arroyo (1891-1957). Va ser propietat de la família Miret Cuadras fins que l'any 1990 la va adquirir l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Un any més tard, al segon pis s'hi va traslladar l'Arxiu Municipal, provinent de la casa de Can Riba, edifici annex a la Casa de la Vila. L'any 2006 es va incorporar personal tècnic a l'arxiu i es van millorar les dependències de la Casa de la Vila, pel que l'Arxiu Municipal va ser-hi portat de forma definitiva.